INFOCHEM PLUS
Pracownia Projektowa
O Nas
Branża inżynierii chemicznej i procesowej
- Dokumentacja
- Rurociągi
- Zbiorniki
- Wymienniki
- Absorbery
- Adsorbery
- Inne aparaty i instalacje
- pusta
- pusta
Dziedzina ochrony środowiska
- Oczyszczanie gazów
- Oczyszczanie ścieków z ropopochodnych: stacji benzynowych i magazynów oraz z odpadów niebezpiecznych
- Oczyszczanie wód złożonych w kopalniach ropy i gazu
- zapasowa
- zapasowa
Tłumaczenia tekstów technicznych
O Nas


    Jesteśmy Pracownią Projektową dla przemysłu chemicznego, farmaceutycznego, spożywczego i petrochemiczno-rafineryjnego już od roku 2000.
    Wykonujemy projekty z zakresu branży inżynierii chemicznej i procesowej, dziedziny ochrony środowiska i wentylacji.